uwv-verzekeringen-zzp

Indien je van plan bent om een eigen bedrijf te beginnen, ben je niet meer verplicht jezelf te verzekeren voor verlies van inkomen. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan ziekte, zwangerschap of arbeidsongeschiktheid.

Als ondernemer zijnde dien je wel altijd zelf je verzekering te regelen, als je dat tenminste wilt want je hebt altijd de keuze. Niet verzekeren is echter wel onverstandig, want bij ziekte rest slechts de WWB.

Het is goed mogelijk om een uwv verzekeringen zzp bij een private verzekeraar te regelen, maar je kunt als startende ondernemer ook een vrijwillige verzekering bij het UWV afsluiten. Daarmee ben je dan toch verzekerd van inkomen als je ziek of arbeidsongeschikt wordt.

De vrijwillige verzekering via het UWV is bestemd voor de startende zelfstandigen die daarvoor minstens één jaar als werknemer verplicht verzekerd waren of starten vanuit een situatie waarin ze recht hadden op een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. Je dient dus minimaal een jaar in loondienst gewerkte te hebben of drie jaar parttime.

Naast de vrijwillige verzekering via het UWV is het ook altijd verstandig om offertes van private verzekeraars op te vragen en deze met elkaar te vergelijken. Een partij zoals AOV-ZZP.nl doet dit voor je en zorgt altijd voor een onafhankelijk advies!